تماس: 31303
  • کلینیک آسم آلرژی و نقص ایمنی دکتر فریدونی آدرس: بیرجند - خیابان طالقانی 9 - روبروی مدرسه شوکتیه - ساختمان کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا - سالن 1

برنامه حضور دکتر محمد فریدونی دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

تاریخ ساعت نوبت خالی
دوشنبه 1400/02/20 17:30 - 19:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/02/22 17:00 - 19:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1400/02/25 17:30 - 19:00 10 رزرو نوبت

مزایای رزرو اینترنتی نوبت

رزرو اینترنتی نوبت
رزرو اینترنتی نوبت

در دسترس بودن در تمامی مکان ها

با استفاده از سیستم نوبت دهی اینترنتی میتوانید از هر مکانی که هستید دکتر مورد نظرتون رو پیداکنید و نوبت رزرو کنید

رزرو اینترنتی نوبت

هر لحظه و هر زمان

در هر موقع و زمان (تعطیل و غیر تعطیل) میتونین اینترنتی و بدون محدودیت زمانی نوبت رزرو کنین

رزرو اینترنتی نوبت

به صرفه و راحت

با رزرو اینترنتی غیر حضوری نوبت تهیه کنید و در زمان صرفه جویی کنید

رزرو اینترنتی نوبت

اطمینان پذیر

با گرفتن رزرو اینترنتی از تایم حضور دکتر اطمینان حاصل کنید و با کد پیگیری با اطمینان خاطر به پزشک خود مراجعه کنید